Wolne miejsca

2018-07-10

Drodzy rodzice!

 

Sa jeszcze wolne miejsca w naszej placówce na rok szkolny 2018/2019. 

Zapraszamy do kontaktu droga e-mail, bądź telefonicznie.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

2018-02-27

Kochani Rodzice :)

W dniach od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. włącznie będziemy przyjmować karty zgłoszenia dziecka do naszej placówki na rok szkolny 2018/2019. 
Zapraszamy do składania kart osobiście w placówce, bądź przez wysłanie skanu wypełnionej i podpisanej karty na adres e-mail: biuro@krainabajek.pl w temacie wiadomości wpisując "Rekrutacja 2018/2019".
O wynikach informacji zostaną Państwo poinformowani w formie wiadomości e-mail, najpóźniej do dnia 27.04.2018 r. 
Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej przedszkola - zakładka "Informacje dla rodziców":

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

2017-03-06

 

Od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. odbywa się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2017/2018.

Karty zgłoszeń można pobrać w zakładce "Informacje dla rodziców", wypełnione należy złożyć w przedszkolu najpóźniej do dnia 31.03.2017 r.

Zgłoszenia dziecka można dokonać po przez wysłanie wypełnionej karty (skan) na adres mailowy przedszkola biuro@krainabajek.com.pl, osobiście w placówce, bądź za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się data wpłynięcia korespondencji do przedszkola).

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 14.04.2017 r. i zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

Rekrutacja na rok 2016/2017

2016-03-01

Od dnia 01.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. odbywa się rekrutacja dzieci do przedszkola na rok 2016/2017.

Karty zgłoszeń można pobrać w zakładce "Informacje dla rodziców", wypełnione należy złożyć w przedszkolu najpóźniej do dnia 31.03.2016 r.

Zgłoszenia dziecka można dokonać po przez wysłanie wypełnionej karty (skan) na adres mailowy przedszkola biuro@krainabajek.com.pl, osobiście w placówce, bądź za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się data wpłynięcia korespondencji do przedszkola).

 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 30.04.2016 r. i zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w przedszkolu. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową.

Wolne miejsca dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2015-07-27

Kochani Rodzice!

W związku z tym, iż we wrześniu troje naszych podopiecznych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczyna już naukę w szkole podstawowej w Przedszkolu mamy 3 miejsca dla dzieciaczków z orzeczeniami.

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu telefonicznie, mailowo, bądź w placówce.

 

Zapraszamy :)

« Powrót