Informacje dla rodziców

Do „Krainy Bajek” dzieci powinny ze sobą zabrać:

Prosimy o spakowanie potrzebnych rzeczy do worka bądź pojemnika
i trwałe podpisanie imieniem i nazwiskiem dziecka:

„Kraina Bajek” w ramach czesnego zapewnia każdemu dziecku:

Wszystkie produkty będą indywidualnie przypisane do dziecka, co pozwoli na szczególne zachowanie higieny podczas codziennych czynności.

Zajęcia dodatkowe

- Zajęcia Integracji Sensorycznej,

- Terapia behawioralna,

- Zajęcia z psychologiem,

- Hipoterapia,

- Terapia Ręki,

- Rehabilitacja z Fizjoterapeutą,

- Sensoplastyka,

- Terapia logopedyczna,

- Dogoterapia,

- Codzienne zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogiem (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju),

- Język angielski,

- Gimnastyka korekcyjna,

- Rytmika,

 

 

Karta zapisu do przedszkola - pobierz!