Kariera / Praca

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług wychowania przedszkolnego w ramach Projektu nr WND-POKL.09.01.01-22-073/12 pt. „Rozszerzenie działalności przedszkola „Kraina Bajek” o grupę integracyjną”.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz z obowiązującym wzorem oferty.