O nas

Niepubliczne Przedszkole z Grupą Integracyjną Kraina Bajek powstało w Maju 2010 roku.

W przedszkolu funkcjonują dwie grupy integracyjne, w których pracują nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciele wspomagający - oligofrenopedagodzy.

Nad dziećmi czuwa również psycholog, pedagog, logopeda oraz dwóch fizjoterapeutów, którzy pilnują i wspomagają harmonijny rozwój dzieci, nie tylko niepełnosprawnych.

Od Marca 2015 roku dwa razy w tygodniu w przedszkolu prowadzone są zajęcia z Terapii Integracji Sensorycznej.

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci z orzeczeniami niepełnosprawności i opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

Mieścimy się w zaciszu pięknej okolicy otoczonej lasem, z dala od hałasu ulic i nieprzyjemnych dla zdrowia spalin. Specjalnie dostosowany, ogrodzony lokal oraz przynależący do niego kameralny ogródek w pełni spełniają wymagania zarówno rodziców jak i najbardziej wymagających osób – naszych podopiecznych. Mieścimy się w Rumi, przy ul. Towarowej 21.

Pracujemy w godzinach od 6:30 do 17:30 starając się jednocześnie dopasować do czasu Państwa pracy. (Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i potrzeby w związku z godzinami pracy placówki).

W naszym przedszkolu stworzone zostały 2 grupy, które liczą 15-cioro i 20-cioro dzieci.

 

grupa: Dzieci w wieku 3 lat, Wychowawcą grupy jest Pani Martyna Mundzik, nauczucielem wspomagającym w Grupie jest Pani Katarzyna Schimmelpfenig - oligofrenopedagog, pomocą w Grupie jest Pani Teresa Necmer.

grupa, Grupa Integracyjna, Dzieci w wieku 4-5 lat, Wychowawcą grupy jest Pani Monika Łątka, Nauczycielem wspomagającym w grupie jest Pani Paulina Markowicz - oligofrenopedagog, pomocą w Grupie jest Pani Monika Milewczyk.


Kraina Bajek jest wyjątkowym, magicznym miejscem, w którym spełniają się marzenia wszystkich dzieci. W otoczeniu ulubieńców naszych podopiecznych bawimy się, uczymy, poznajemy siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość. Uczymy się funkcjonować w zespole, radzić sobie w każdej sytuacji nabierając prawidłowych społecznych zachowań. Nie zapominamy jednak o tym, że najważniejsza w wieku przedszkolaków jest radość i zabawa. Wszak:

Każde pomieszczenie jest odpowiednio dostosowane do każdej grupy wiekowej z uwzględnieniem potrzeb oraz wymogów naszych podopiecznych. Spełniamy również wymaganie higieniczno sanitarne, oraz wszelkie odbiory istytucji takich jak straż pożarna czy kuratorium oświaty. Staramy się, aby każde dziecko przebywające w naszej placówce czuło się swobodnie i komfortowo.

 

Głównymi celami Krainy Bajek i wyznacznikami jej pracy są:

  • wielostronny rozwój dziecka,
  • monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego,
  • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
  • udział w promowaniu opieki zdrowotnej uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego,
  • konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną (jedność celów i zadań),
  • spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
  • zabawa jako główna forma aktywności dziecka przedszkolnego – jej niezależny i twórczy charakter,
  • pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą, sytuacją ekonomiczną.

Chcemy zapewnić Państwa dzieciom wszechstronny i harmonijny rozwój, troszczyć się o nie i dbać o ich dzieciństwo, edukować i nauczać, towarzyszyć w każdej sytuacji stwarzając przy tym bezpieczny, niezagrożony świat najmłodszych. Pozostając otwarci na sugestie rodziców, chcemy pozostać z Państwem w pełnym kontakcie i zrozumieniu, Państwa sugestie i prośby będą dla nas wyznacznikiem i kierunkowskazem do prawidłowego rozwoju Państwa dzieci.

Dążymy do tego i staramy się aby ten sprawdzian zdać celująco w oczach dzieci oraz ich Rodziców.

Zapraszamy do Krainy Bajek,
Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna.